Uitgangspunten online prijsopgave

Voor het berekenen van onze prijs hanteren wij de volgende uitgangspunten:

Bij een eenmanszaak:

Wij verzorgen de volledige administratie van uw onderneming op basis van de door u aan te leveren facturen. Deze facturen dienen geüpload te worden in het klantportaal van Exact Online, u ontvangt hiervoor een eigen inlogcode. Het is van belang dat alle in- en verkoopfacturen tijdig worden geüpload (binnen een week na factuurdatum) omdat anders extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. Privémutaties via de zakelijke bankrekening dienen zo minimaal mogelijk te zijn. Indien het niet mogelijk is uw bank te koppelen met Exact Online dient u zelf minimaal eens per maand de bankbestanden van uw onderneming digitaal aan ons aan te leveren in MT940 formaat. Wij verzorgen de aangiften omzetbelasting op basis van kwartaalaangiften. Wij dienen deze aangiften bij de Belastingdienst in en geven de betalingskenmerken aan u door. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en versturen deze na uw goedkeuring naar de Belastingdienst. Uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen is van eenvoudige aard. U heeft eventueel een eigen woning en daarnaast eventueel nog andere aftrekposten zoals premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, lijfrenten, ziektekosten, alimentatie en giften. De benodigde documenten voor uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen upload u via het klantportaal van Elsevier Nextens.

Bij een VOF (vennootschap onder firma):

Dezelfde tekst als een eenmanszaak met het verschil dat er nu voor 2 personen een aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen wordt verzorgd.

Bij een BV (besloten vennootschap):

Dezelfde tekst als bij een eenmanszaak met de volgende toevoeging. Na afloop van het boekjaar stellen wij de jaarrekening van uw besloten vennootschap samen en geven hierbij een samenstellingsverklaring af. Wij zorgen voor een tijdige deponering van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel en wij verzorgen de jaarlijkse notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders. De aangifte vennootschapsbelasting van uw besloten vennootschap wordt door ons verzorgd en na uw goedkeuring door ons naar de Belastingdienst verstuurd.

Overige uitgangspunten:

  • De prijs is gebaseerd op een jaar van 1 januari tot en met 31 december;
  • Dat er activiteiten in de betreffende rechtsvorm zijn;
  • Indien u de vraag “Bankiert u bij de Rabobank, ABN-AMRO of ING” met ja heeft beantwoord mogen wij deze bankrekening koppelen met Exact Online. Bij de Rabobank geldt dan tevens dat u uw bankpakket dient te upgraden naar de “professional” variant;
  • Indien er personeel in dienst is dat wij de loonadministratie voeren;
  • Indien u personeel in dienst heeft dat er geen CAO van toepassing is en dat er al een loonheffingnummer actief is

Mocht u een eigen licentie bij Exact Online of een ander administratiepakket hebben of als u meer dan 9 personeelsleden in dienst heeft dan kunt u beter contact met ons opnemen via het contactformulier.

« Naar de online prijsopgave

Geïnteresseerd? Neem contact op

Koops accountancy

Nieuwe Kerkhof 6
9712 PT Groningen
Telefoon: 050 503 5919
E-mail: info@koopsaccountancy.nl